Termeni Și Condiții De Utilizare

Actualizat:

Prin intermediul Termenilor și Condițiilor de utilizare, CazinoExpert are ca scop informarea utilizatorilor cu privire la condițiile și limitele utilizării serviciilor și produselor furnizate pe platforma sa.

Prin utilizarea site-ului și a resurselor sale, utilizatorii sunt de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare, așa cum sunt menționate mai jos.

Rețineți că Termenii de utilizare pot fi modificați în orice moment și fără notificare în prealabil. Utilizatorii sunt sfătuiți să consulte periodic politicile publicate.

Cine Ar Trebui Să Folosească CazinoExpert

Produsele, resursele și platforma sub numele de domeniu „CazinoExpert” sunt puse la dispoziția clienților care au vârsta legală pentru participarea în activități legate de jocurile de noroc și care locuiesc în jurisdicția în care sunt înregistrate operatorii afiliați.

Orice mențiune a platformei, a numelui, a funcționalității și a conținutului disponibil se face cu referire la domeniul „CazinoExpert”, la conținutul propriu protejat prin drepturi de autor sau la serviciile suplimentare furnizate de proprietarul domeniului și de partenerii sub aceeași marcă.

Destinat Utilizatorilor Care Au Vârsta Legală

În conformitate cu aspectele legislative privind reglementarea jocurilor de noroc din România, vârsta legală pentru jocurile de noroc, inclusiv pentru jocurile de noroc online, este de 18 de ani împliniți.

Aceasta este vârsta legală pentru accesarea resurselor furnizate de CazinoExpert, în conformitate cu Hotărârea Nr. 111/2016.

Destinat Utilizatorilor Din România

Serviciile și produsele oferite sub numele de domeniu CazinoExpert sunt disponibile doar pentru clienții rezidenți pe teritoriul României.

Toate formele de conținut și publicitate respectă limitările impuse de jurisdicția locală din România și regulile și reglementările în vigoare ale acesteia.

Conduita Utilizatorilor

Utilizatorii sunt de acord prin prezenta să utilizeze conținutul accesibil sub numele de domeniu CazinoExpert numai în scopuri legale și în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

Utilizatorilor le este interzis să se angajeze în activități ilegale sau în orice altă instanță care ar putea duce la daune, interferențe sau deficiențe de acces și utilizare a serviciilor, produselor și conținutului accesibil de către terțiari.

Încercările de a deteriora, dezactiva, afecta sau interfera cu funcționalitatea conținutului disponibil în prezent, în scopul de a perturba accesul sau de a se angaja într-o utilizare neintenționată, vor duce la încetarea imediată a capacității de acces la platformă și la acțiuni legale ulterioare.

Reguli De Acces

Utilizatorii sunt de acord să acceseze exclusiv domeniul citat mai sus numai în măsura în care au vârsta potrivită pentru a accesa conținutul aferent jocurilor de noroc și locuiesc într-o jurisdicție reglementată de Legea privind jocurile de noroc din România.

Utilizatorii sunt, de asemenea, responsabili pentru a se asigura că sunt eligibili pentru a accesa conținutul jocurilor de noroc. Operatorul serviciului nu își rezervă nicio responsabilitate pentru punerea la dispoziție a conținutului pentru participanții neeligibili în cunoștință de cauză.

Reguli De Utilizare

Utilizatorii sunt de acord prin prezenta să citească Termenii și Condițiile de utilizare și să procedeze numai în conformitate cu politicile descrise în cadrul întinderii sale și cu orice alt document obligatoriu publicat pe domeniul citat mai sus.

Nerespectarea prevederilor oricărui document obligatoriu, de reglementare sau informativ pus la dispoziție de către operator vă duce la încetarea imediată a accesului la platformă și la orice conținut aferent.

Limitele De Utilizare

Utilizatorii vor utiliza platforma și serviciile asociate numai în conformitate cu obiectivele și modurile de utilizare declarate anterior.

Încercările de a interfera cu funcționalitățile preconizate ale platformei și ale serviciilor asociate sau de a perturba sau modifica accesul și utilizarea de către terți ar duce la încetarea imediată a accesului la platforma și la orice conținut asociat și, bineînțeles, la acțiuni legale ulterioare.

Despăgubire

Utilizatorii sunt de acord prin prezenta să despăgubească și să exonereze domeniul, operatorii, agenții, afiliații și părțile terțe aferente de orice pretenții legate de daune, cheltuieli și pierderi care decurg din utilizarea platformei și a serviciilor asociate, precum și din încălcarea acestora.

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru orice daune, cheltuieli sau pierderi rezultate, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților.

Declarația Privind Proprietatea Intelectuală

Operatorul domeniului, licențiatorii săi și părțile terțe aferente dețin întregul conținut cuprins în domeniul menționat mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, logo-uri, imagini și software, și este protejat de drepturile de autor și de toate legile aplicabile privind proprietatea intelectuală.

Utilizatorii care utilizează, își însușesc sau transformă în mod similar conținutul accesibil protejat prin drepturi de autor încalcă Termenii și Condițiile de utilizare prin încălcarea conduitei utilizatorului referitoare la utilizarea abuzivă a conținutului și serviciilor disponibile în domeniul menționat mai sus.

Conținutul Generat De Utilizatori

Proprietarul domeniului menționat mai sus nu este responsabil pentru niciun material publicat în mod liber de către utilizatorii independenți ai platformei și serviciilor sale.

Prin utilizarea serviciilor furnizate în cadrul domeniului menționat mai sus, utilizatorii sunt de acord să accepte responsabilitatea pentru orice material sau informație făcută publică de bună voie, în conformitate cu politica actuală de confidențialitate a datelor utilizatorilor.

Politica Privind Link-urile

Declarațiile conținute în această secțiune oferă termenii și liniile directoare pentru utilizarea linkurilor prezentate pe paginile, site-ul web și domeniul menționate mai sus.

Următoarele declarații sunt obligatorii, iar nerespectarea lor de către utilizatori duce la încălcarea condițiilor de utilizare și la încetarea imediată a accesului.

Link-uri Către Terți

Paginile de pe site-ul web legate de domeniul menționat mai sus pot include link-uri către surse terțe. Operatorul nu este răspunzător pentru acțiunile site-urilor web ale terților la care se face trimitere în paginile publicate.

Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru accesarea și utilizarea surselor terțe, indiferent dacă sursele respective au fost sau nu legate de paginile găzduite pe domeniul denumit CazinoExpert.

Link-uri Către CazinoExpert

Platformele terțe pot publica linkuri către site-ul web operat sub denumirea CazinoExpert în măsura în care practicile, declarațiile și conținutul acestora reflectă scopurile și obiectivele prezentate pe paginile de declarații oficiale publicate pe site.

În cazul în care sursele terțe nu îndeplinesc condițiile de conectare la site-ul web menționat mai sus, operatorul CazinoExpert nu își asumă nicio responsabilitate, iar link-ul/urile ar trebui să fie eliminat/e cât mai curând posibil.

Renunțarea La Garanție

Site-ul web, serviciile și conținutul de sub numele de domeniu menționat mai sus sunt furnizate în funcție de starea lor și de disponibilitate.

Operatorul nu face nicio afirmație sau garanție explicită sau implicită cu privire la funcționarea site-ului nostru web sau la informațiile, conținutul, materialele sau produsele disponibile.

Operatorul nu garantează că site-ul web va fi disponibil fără întreruperi sau erori și nu va fi răspunzător pentru astfel de întreruperi sau erori.

Deși are un interes direct în publicarea unui conținut corect, complet și fiabil, operatorul nu oferă nicio garanție sau pretenție definitivă cu privire la starea materialelor partajate.

Site-ul este utilizat pe riscul propriu al utilizatorului. Operatorul nu oferă nicio garanție că site-ul web sau oricare dintre conținutul, serviciile sau caracteristicile sale vor fi lipsite de erori sau că orice erori vor fi rectificate.

Acuratețea Bonusurilor

Operatorul nu este responsabil pentru anomalii, discrepanțe sau caracterizări eronate legate de conținutul promoțional al cazinourilor online prezentat pe site-ul său.

Utilizatorii trebuie să țină cont de faptul că materialele promoționale se pot schimba în orice moment. Materialele pe care le pot accesa pe site-ul actual reflectă situația evaluată la momentul analizei. Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru inexactități ulterioare.

Subiectivitatea evaluării

Utilizatorii trebuie să țină cont de faptul că informațiile regăsite în secțiunea de Recenzii sunt reprezentative pentru analiza și perspectiva proprie a specialistilor.

Orice astfel de material este supus interpretării, schimbării și retragerii. Operatorul nu este responsabil pentru nicio discrepanță între conținutul publicat pe site și starea oricărui domeniu terț.

Limitarea Răspunderii

Operatorul CazinoExpert nu este răspunzător pentru niciun fel de daune rezultate din accesarea, utilizarea sau încetarea celor două, inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, indirecte, accidentale, punitive și de consecință.

Erori

Erorile în paginile prezentate, serviciile sau site-ul web pot apărea în orice moment. Operatorul nu garantează accesul și funcționalitatea continuă (conform Renunțării la garanție) și nici nu își asumă responsabilitatea pentru problemele sau daunele care decurg din astfel de situații.

Malware

Operatorul nu este responsabil pentru daunele sau pierderile care rezultă din prezența programelor malware, care reprezintă o dovadă a încălcării Conduitei utilizatorilor.

Litigii Cu Operatori Terți

Operatorul este exonerat de consecințele serviciilor terților, indiferent de relația dintre aceștia din urmă și primul.

În cazul în care utilizatorii se află în conflict cu un operator terț, proprietarul acestui domeniu nu împărtășește nicio responsabilitate comună, indiferent de rezultatul unui litigiu ulterior.

Ce Trebuie Făcut Dacă Utilizatorii Au Un Litigiu Cu Cazinoul

În cazul în care utilizatorii doresc să formuleze o plângere cu un operator terț, proprietarul acestui domeniu oferă un ghid cuprinzător pentru plasarea și soluționarea litigiilor. Clienții sunt sfătuiți să consulte ghidurile sale pentru cele mai bune rezultate.

Actualizări Ale Termenilor Și Condițiilor De utilizare

Termenii și Condițiile de utilizare actuali pot suferi modificări în orice moment și fără vreo notificare prealabilă. Accesarea și utilizarea serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului CazinoExpert reprezintă acceptarea acordului actual și a oricăror modificări ulterioare.

În cazul în care o notificare prealabilă este impusă de standardele și cerințele legale, operatorul site-ului web o va furniza în timp util, împreună cu o cerere de reconfirmare a acordului cu noii Termeni și Condiții de utilizare.

Legea Aplicabilă Și Jurisdicția Din România

Este esențial să rețineți că termenii și condițiile de utilizare, precum și orice probleme care provin din sau sunt legate de utilizarea CazinoExpert, sunt guvernate de legislația din România.

Utilizatorii recunosc că orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu site-ul web vă fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor autorităților legislative din România prin accesarea acestui site web.

Vă rugăm să rețineți că normele care guvernează jocurile de noroc online diferă în funcție de țară și este obligația clientului să verifice dacă respectă legile din jurisdicția să înainte de a utiliza site-ul și serviciile operatorului.

CazinoExpert nu încurajează jocurile de noroc ilegale sau participarea minorilor la astfel de activități, iar operatorii săi recomandă mereu clienților săi să verifice reglementările locale înainte de a participa la jocurile de noroc online.